Монголын “Тамирчдын баярын өдөр”-ийг тохиолдуулан Спортын  “Б” зааланд 10.00-17.00 цаг хүртэл үнэ төлбөргүйгээр үйлчлүүлж, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхийг урьж байна.

Монголын “Тамирчдын баярын өдөр”-ийг 2018 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр орон даяар “Олон улсын олимпийн өдөр”-тэй хамтатган тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан иргэдэд биеийн тамир, спорт, олимпизмийг сурталчлах зорилгоор Спортын  “Б” зааланд 10.00-17.00 цаг хүртэл үнэ төлбөргүйгээр үйлчлүүлж чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхийг урьж байна. Жич:Биеийн тамирын хувцастай ирнэ.