Мод, бут тарьж зүлэгжүүлэх ажил хийгдэж байна.

Аймгийн түүхт 80 жилийн ойн ажлын хүрээнд  дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. Үүнд: Монгол-Зөвлөлтийн найрамдлын багана, Усан спорт, сургалтын төвийн зүүн урд, үүдний хэсгүүдийг  тус тус зүлэгжүүлэн, мод, бут тарьж,  нийтийн эзэмшлийн талбайг өөрсдийн хүчээр цэвэрлэн, үр тарих талбайг бэлтгээд байна.