ҮНДЭСНИЙ СПОРТЫН VI ИХ НААДМЫН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “ШАГАЙН” ХАРВААН ТЭМЦЭЭН 12 ЖИЛИЙН III БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛИЙН ЗААЛАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Sunday, June 24, 2018