“Цэвэрч, соёлтой хот” аян

Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газраас зохион байгуулсан “Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аян, Өлгий сумын хэмжээнд зохион байгуулсан “Цэвэрч, соёлтой хот” аяны хүрээнд 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр болсон  бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцож байгууллагын ойр орчим болон Бугат  сумын  наана  хуваарьт  газарт цэвэрлэгээ хийв. Хийсэн ажлын тайланг зурагжуулан аймгийн Байгаль орчин,  аялал жуулчлалын  газар, Сум дундын  Ойн  ангид  хүргүүлэв.