2017 ОНД ОЛОН УЛС БОЛОН МОНГОЛ УЛСАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ТЭМЦЭЭНИЙ НЭГДСЭН ХУВААРЬ

2017 онд Oлон улс болон Mонгол улсад зохион байгуулагдах тэмцээний нэгдсэн хуваарь.  Жич: Тэмцээнүүдийн хуваарьт өөрчлөлт орсон тохиолдолд Монголын Шатрын Холбооны албан ёсны вэб сайт, фэйсбуук хаягаар (тэмцээний удирдамжаар) нийтэд зарлана. 

Хавсралт файл: