Цагаан тэрэг

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, May 13, 2017 to Sunday, May 14, 2017

Цагаан тэрэг шатрын тэмцээн