Үндэсний шигшээ багийн бүрэлдэхүүн, амжилтын мэдээ

Mongolian
2018-он                                    Байнгын шигшээ баг                              Байнгын бус шигшээ баг   
  Дасгалжуулагч  Тамирчин    Насанд хүрэгчид  залуучууд Дасгалжуулагч Тамирчин    Насанд хүрэгчид  залуучууд Нийт Бүгд
Спортын төрөл  Эр  Эм  Эр  Эм  Нийт Эр  Эм  Эр  Эм     
ЗУНЫ ТӨРӨЛ    
1 Жүдо  4 2 19 10 35 21 8 2 1 14 16 30 - 33 68
2 Чөлөөт  5 - 12 11 28 17 6 - - 15 15 30 - 30 58
3 Бокс  4 - 17 6 27 17 6 5 - 15 10 25 - 30 57
4 Байт харваа  - 1 3 - 4 1 2 1 - 1 5 6 - 7 11
5 Хөнгөн атлетик  - 1 3 1 5 4 0 3 - 9 2 11 - 14 19
6 Хүндийн өргөлт  2 - - 6 8 1 5 3 - 10 5 15 - 18 26
7 Сагсан бөмбөг  1 - 4   5 - 4 - - - - - - - 5
8 Таеквондо  2 - 4 1 7 1 4 - - 3 7 10 - 10 17
9 Буудлага  2 - 3 5 10 6 2 2 1 10 12 24 - 25 35
    20 4 65 40 129 68 37 16 2 77 72 151   167 296
ӨВЛИЙН ТӨРӨЛ    
10 Цана  1 - 2 2 5 4 - - 1 2 2 - - 5 10
    1 0 2 2 5 4 0 0 1 2 2     5 10
ПАРА ТӨРӨЛ    
11 Пара жүдо    1 3 3 7 1 5 - 1 1 - 1 - 2 9
12 Пара байт харваа  1 - 3 1 5 3 3 1 - 2 - - - 3 8
13 Пара буудлага    - 2 - 2 1 1 1     3 3 - 4 6
14 Пара цана  1 - 1 - 2 1 - 1 - 1 - 1 - 2 4
15 Пара таеквондо  1 - 2 1 4 - 3 - - - - - - 0 4
16 Пара пауэрлифтинг  - - 1 - 1 1 - - - 2 - 2 - 2 3
17 Пара хөнгөн атлетик  1 - 1 1 3 1 1 1 - 2 2 5 - 5 8
    4 1 13 6 24 8 13 4 1 8 5 12   18 42
17 Нийлбэр: 25 5 80 48 158 80 50 20 4 87 79 163 - 190 348