Үндэсний спортын VI их наадмын цахим бүртгэл эхэллээ.

Mongolian

Монгол Улсын Засгийн газрын  2017 оны 269 дүгээр тогтоолын хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд   “Үндэсний спортын VI их наадам”- ыг орон даяар 2 үе шаттайгаар зохион явуулж байна. Их наадам удирдамжын дагуу зуны спортын төрлүүдийн тэмцээний цахим бүртгэл албан  ёсоор эхэлсэн тул Аймаг, дүүргийн биеийн тамир, спортын газар, хороод баг, тамирчдаа games.sport.gov.mn бүртгүүлэн хамрагдана уу. Бүртгэл 2018 оны 8 дугаар сарын 01 өдрөөр хаагдах тул анхаарч ажиллахыг хүсье.Жич: Цахим бүртгэлд хамрагдаагүй баг, тамирчид оролцох боломжгүй болохыг анхаарна уу. Аймаг, дүүргүүдийн биеийн тамир, спортын газар, хороод тамирчдын мэдүүлэг болон анхан шатны тайлан материалыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Биеийн тамир, спортын газарт 2018 оны 07 сарын 27-ны дотор ирүүлж дуусгана ууИх наадмыг зохион байгуулах ажлын хэсэг