"ЧИЙРЭГ БИЕ БЯЛДАР-БИДНИЙ ИМИЖ" СЭДЭВТ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛНО.