БИЕ БЯЛДАР ХӨГЖИЛТ ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ СОРИЛ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар зарлигийн хүрээнд Бие бялдарын хөгжилт чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилын 1 сарын аян явагдаж байгаа тул албан байгууллага, аж ахуй нэгжүүд идэвхтэй оролцно уу