Аймгийн Засаг Даргын захирамж

Улс болон ОУ, Тив, Дэлхийн тэмцээнээс медаль авсан тамирчидад  Аймгийн засаг дарга Л.Ганболд  Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр шагналыг нь  гардуулан өгч амжилт хүслээ. 2017 оны оны энэхүү шагналд 60,9 сая төгрөг олгосон байна.