Хагас жилийн товч мэдээ

 1.  хагас жилийн байдлаар
 • ААШ-лах  26  төрлийн  тэмцээн уралдаанд 5229 хүн
 • УАШ-лах 28  төрлийн тэмцээнд 508 хүн
 • ОУ-ын 1 тэмцээнд 13 хүн
 • Нэрэмжит болон ойн арга хэмжээний тэмцээн,Нийтийн биеийн тамирын 21  арга хэмжээний  14521 хүн
 • Орон нутагтаа зохион байгуулсан 10 сургалтанд 486 хүн
 • Улсын болон ОУ-ын 9 сургалтанд 18 хүн
 • Нийт   зохион байгуулсан 108  үйл ажиллагаанд  20775  хүн хамрагдсан байна.
 • Олон Улсын Хэмжээний Мастер – 1
 • Спортын дэд мастер – 4
 • Рекорд амжилтыг – 4 удаа шинэчлэн тогтоосон
 • 1-р зэрэгтэй тамирчид – 8
 • 2-р зэрэгтэй тамирчид – 16
 • 3-р зэрэгтэй тамирчид – 17
 • Алтан медаль – 32
 • Мөнгөн медаль – 39
 • Хүрэл медаль – 49 нийт 120 медаль хүртсэн амжилттай байна.