Унадаг дугуйтай Мөрөн

Унадаг дугуйтай мөрөн 2017 оны 05 сарын 27-нд зохион байгуулагдаж 70 гаруй дугуйчид оролцлоо.