Авто машингүй өдөр

Монгол улсын Засгийн газрын 05 дугаар тогтоолын хүрээнд зохион байгуулагдсан "Авто машингүй " өдрийг Аймгийн эрүүл мэндийн газар, Биеийн тамир, спортын газар, Аймгийн цагдаагын газар 2017.05.31 нд хамтран зохион байгуулж 25 байгууллагын 1200 гаруй хүн хамрагдан оролцлоо.Энэ арга хэмжээнд ажилтан албан хаагч, сурагчидаа амжилттай зохион байгуулж оролцуулсан байгууллагын дарга эрхлэгч арга зүйч нартаа баярллаа