Аймгийн засаг даргын нэрэмжит төрийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан тэмцээн

Аймгийн засаг даргын нэрэмжит төрийн байгууллагуудын дунд Волейбол эрэгтэй, эмэгтэй  дартс, ширээний теннисний тэмцээн зохион байгуулагдаж үүнд 10 сум 24 байгууллагын 450 хүн оролцлоо.

2017 оны 02 сарын 24 нд сургалт зохион байгуулалт

Сургалтыг  2017 оны 02 сарын 24 нд зохион байгуулж Статистик мэдээ гаргах, сорилыг програмд шивэж оруулах чиглэлээр Мөрөн сум болон 23 сумын орон тооны болон орон тооны бус арга зүйчид, цэцэрлэгийн эмч нарт сургалтыг зохион байгуулж уг сургалтанд хөдөө орон нутгийн 60 орон тооны ба орон тооны бус арга зүйч, цэцэрлэг , сургуулын эмч, арга зүйч нар  оролцлоо.

2017 оны 2 сард зохион байгуулсан тэмцээн уралдаан, өдөрлөгийн нэгдсэн мэдээлэл

  1. ААШ-лах  8 төрлийн  тэмцээнд 1172 хүн
  2. УАШ-лах 3 төрлийн тэмцээнд 36 хүн
  3. Нийтийн биеийн тамир болон нэрэмжит ойн арга хэмжээний 5 төрлөөр 700 хүн
  4. Орон нутагтаа зохион байгуулсан 4 төрлийн сургалт семинарт 112 хүн
  5. Улсын болон Олон улсын  1 сургалтанд 2  хүн хамрагдаж, нийт   зохион байгуулсан 20 үйл ажиллагаанд 2022 хүн хамрагдсан байна.

Клуб, секц, дугуйлангууд