Аймгийн Засаг Даргын захирамж

Улс болон ОУ, Тив, Дэлхийн тэмцээнээс медаль авсан тамирчидад  Аймгийн засаг дарга Л.Ганболд  Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр шагналыг нь  гардуулан өгч амжилт хүслээ. 2017 оны оны энэхүү шагналд 60,9 сая төгрөг олгосон байна.   

Хагас жилийн товч мэдээ

  1.  хагас жилийн байдлаар
  • ААШ-лах  26  төрлийн  тэмцээн уралдаанд 5229 хүн
  • УАШ-лах 28  төрлийн тэмцээнд 508 хүн
  • ОУ-ын 1 тэмцээнд 13 хүн
  • Нэрэмжит болон ойн арга хэмжээний тэмцээн,Нийтийн биеийн тамирын 21  арга хэмжээний  14521 хүн
  • Орон нутагтаа зохион байгуулсан 10 сургалтанд 486 хүн
  • Улсын болон ОУ-ын 9 сургалтанд 18 хүн
  • Нийт   зохион байгуулсан 108  үйл ажиллагаанд  20775  хүн хамрагдсан байна.
  • Олон Улсын Хэмжээний Мастер – 1
  • Спортын дэд мастер – 4

Клуб, секц, дугуйлангууд