Монгол улсын засгийн газрын 05 дугаар тогтоол Бие бялдрын соёл,боловсрол"-ыг дэмжих сарын хүрээнд Дэд бүтэцийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан тэмцээн уралдааны дүн мэдээ

Монгол улсын засгийн газрын 05 дугаар тогтоол Бие бялдрын соёл,боловсрол"-ыг дэмжих сарын хүрээнд  Дэд бүтэцийн байгууллагуудын дунд 4 төрлийн тэмцээн, ББХЧТССорил авах , завсарлагааны дасгалуудыг хийж гүйцэтгэлээ.Энэ арга хэмжээнд 9 байгууллагын 200 гаруй ажилтан албан хаагчид хамрагдлаа.Багийн дүнгээр 1 байр Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК, 2 байранд Нисэх буудал , 3 байр Хөвсгөл Ус суваг эхний байр эзэлж Өргөмжлөл мөнгөн шагнал цом,тэмцээн уралдаанд ажилтан албан хаагчидаа зохион байгуулалт сайтай оролцуулж ББХЧТТСорилоо 100% авсан 3 арга зүйчийг шагнаж урамшууллаа

Аймгийн аварга шалгаруулах хөнгөн атлетикийн тэмцээн амжилттай боллоо.

Манай өсвөр үеийн хөнгөн атлетикийн тамирчид жил бүр улсын аваргаас олон медаль авчирдаг мундаг хүүхдүүд байдаг. Энэ нь дасгалжуулагч Батцэнгэл болон сумдын биеийн тамирын багш нарын нөр их хөдөлмөрийн үр шим юм.

Клуб, секц, дугуйлангууд