Монгол улсын засгийн газрын 05 дугаар тогтоол Бие бялдрын соёл,боловсрол"-ыг дэмжих сарын хүрээнд Дэд бүтэцийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан тэмцээн уралдааны дүн мэдээ

Монгол улсын засгийн газрын 05 дугаар тогтоол Бие бялдрын соёл,боловсрол"-ыг дэмжих сарын хүрээнд  Дэд бүтэцийн байгууллагуудын дунд 4 төрлийн тэмцээн, ББХЧТССорил авах , завсарлагааны дасгалуудыг хийж гүйцэтгэлээ.Энэ арга хэмжээнд 9 байгууллагын 200 гаруй ажилтан албан хаагчид хамрагдлаа.Багийн дүнгээр 1 байр Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК, 2 байранд Нисэх буудал , 3 байр Хөвсгөл Ус суваг эхний байр эзэлж Өргөмжлөл мөнгөн шагнал цом,тэмцээн уралдаанд ажилтан албан хаагчидаа зохион байгуулалт сайтай оролцуулж ББХЧТТСорилоо 100% авсан 3 арга зүйчийг шагнаж урамшууллаа

Аймгийн варга шалгаруулах хөнгөн атлетикийн тэмцээн амжилттай боллоо.

Манай өсвөр үеийн хөнгөн атлетикийн тамирчид жил бүр улсын аваргаас олон медаль авчирдаг мундаг хүүхдүүд байдаг. Энэ нь дасгалжуулагч Батцэнгэл болон сумдын биеийн тамирын багш нарын нөр их хөдөлмөрийн үр шим юм.

2017 оны 3 сарын арга хэмжээ, уралдаан тэмцээн зохион байгуулж оролцсон товчилсон мэдээ

  1. ААШ-лах  2 төрлийн  тэмцээнд 715 хүн
  2. УАШ-лах 7  төрлийн тэмцээнд 146 хүн
  3. нэрэмжит болон ойн арга хэмжээний 1 төрөлд 56 хүн
  4. Нийтийн биеийн тамирын  2 арга хэмжээний 15 төрөлд 10362 хүн
  5. Орон нутагтаа зохион байгуулсан 1 төрлийн сургалт семинарт 56 хүн
  6. Улсын болон Олон улсын  4 сургалтанд 9  хүн хамрагдаж, нийт   зохион байгуулсан 17  үйл ажиллагаанд 15399  хүн хамрагдсан байна.

Клуб, секц, дугуйлангууд