2017 оны Онцлох 9-н зүйл

ОНЫ ОНЦЛОХ 9 ЗҮЙЛДолоо. Эрдэм шинжилгээний илтгэлийнулсын уралдаанд амжилттай оролцлооМонгол улсын Биеийн тамир, спортын тухай хууль, Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр, Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 53 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зохиогдсон “Хүн амын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага” сэдэвт ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ хуралд БТСГазрын ажилтан Г.Солонго “Орон нутагт бие бялдрын сорилын арга хэмжээг зохион байгуулсан нь” сэдэвт илтгэлээрээ оролцон 3-р байранд шалгарсан ба Г.Солонгын “Орон нутагт Өсвөр үеийн шигшээ баг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн нь” сэдэвт илтгэл олон улсын илтгэлд шалгарлаа.