2017 оны Онцлох 9-н зүйл

ОНЫ ОНЦЛОХ 9 ЗҮЙЛНайм. “1000 шатарчны баяр”-ыг зохион байгууллааАИТХТэргүүлэгчдийн 34 дүгээр тогтоолоор оюуны спорт Шатар, Даамын спортыг хөгжүүлэх хөдөлгөөнийг Хэнтий аймгийн хэмжээнд өрнүүлэх шийдвэр гарсан. Тус ажлын хүрээнд 2017 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр “Мянган Шатарчны баяр”-ыг аймгийн хэмжээнд /сум,суурин газарт/ нэгэн зэрэг зохион байгуулж нийт 2170 шатарчин хамрагдлаа.