2017 оны Онцлох 9-н зүйл

ОНЫ ОНЦЛОХ 9 ЗҮЙЛЕс. 32 сая төгрөгийн өрийн асуудлыгшийдвэрлүүлж чадлааТус байгууллага нь 2016 онд 15923300 төгрөгийн халаалтын өртэй гарсан ба 2017 онд 16391200 төгрөгийн өр үүсэх магадлалтай байсныг удаа дараа холбогдох яаманд уламжилж нийт 32 сая 345 мянган төгрөгийг 2017 оны 5 дугаар сарын төсвийн тодотголоор орон нутагт ямар нэгэн төсвийн дарамтгүйгээр шийдвэрлүүлж чадлаа.Мөн тус байгууллага нь “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан тул Монгол улсын Ерөнхий аудиторын гарын үсэг бүхий “ЗӨРЧИЛГҮЙ” санал дүгнэлтийн ИТГЭМЖЛЭЛ авлаа.