Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн “Эрхийг бодит болгож, ээлтэй орчин бүрдүүлье” сарын аяны хүрээнд зохиогдож буй суугаа воллейбол, теннис, хонхот теннис, шагайн наадгай, даам гэсэн 5 төрөлт спортын тэмцээнийг зохион байгууллаа.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн “Эрхийг бодит болгож, ээлтэй орчин бүрдүүлье” сарын аяны хүрээнд зохиогдож буй суугаа воллейбол, теннис, хонхот теннис, шагайн наадгай, даам гэсэн 5 төрөлт спортын тэмцээн 2018 оны 11 сарын 14-нд халамж, үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран амжилттай зохион байгууллаа.Тэмцээнээс шалгарсан баг, тамирчидын шагналыг "Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах өдрийн өдөрлөг" дээр гардуулах юм байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих хууль, тогтоомжийн дагуу аймаг орон нутгийнхаа иргэдийн дунд нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх зор

Удахгүй болох үйл явдал

Товлогдсон үйл явдалгүй

Мэдээ, мэдээлэл