"Нийгмийн салбарын нээлттэй хаалга"-ны өдөрлөг зохион байгууллагдлаа.

        2018 оны  05 дугаар  сарын 10-11-ны өдрүүдэд тус үйл ажиллагаанд нийт 16 ажилтан Сүмбэр сум, Баянтал сумдад 2 өдөр ажиллаж, Биеийн тамир спортын газар болон Усан спорт сургалтын төвийн талаархи мэдээллийг иргэд хөдөлмөрчид өгч, Бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил, биеийн индекс тодорхойлох зэрэг ажлуудыг зохион байгуулсан. Мөн өсвөийн шигшээ багийн тамирчдын үзүүлэх тоглолтыг зохион байгуулж, иргэдээс үйл ажиллагаа, сэтгэл ханамжийн судалгааг 116 гаруй албан хаагчид, иргэдээс авлаа.