Төвийн бүсийн багш нарын тэмцээнийг 10 сарын 13-15-нд хооронд зохион байгуулна.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, October 13, 2017 to Sunday, October 15, 2017

Төвийн бүсийн багш нарын тэмцээн 10 сарын 13,15-нд Биеийн тамир, спортын заал, Политехник коллежийн зааланд амжилттай зохион байгуулна.