Үндэсний сурын Аймгийн нээлттэй харвааг зохион байгуулна.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, May 20, 2017 to Sunday, May 21, 2017

харваачдын бэлтгэлийг эрчимжүүлэх бүс нутгийн харваачидтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, харваачдын чадварыг нэмэгдүүлэхэд оршино.