"Алтай-2017" спортын бага наадам

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан “Аваргыг аймагтаа” хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/403 дугаар захирамжийн дагуу Алтай-2017” спортын бага наадам 2017 оны 12 дугаар сарын 07-10-ны өдрүүдэд Алтай хотод зохион байгуулагдаж 10 сум, 10 байгууллагын 1112 тамирчин оролцлоо.