Улсын тооллого явагдаж байна

Биеийн тамир, спортын салбарын Улсын тооллогын ажлын хүрээнд сумдын тамгын газрын дарга нарт сургалт зохион байгуулж, Эрдэнэдалай, Гурвансайхан, Адаацаг, Дэлгэрцогт сумдад 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг тооллогын зөвлөн туслах ажлаар ажиллаж байна.