ҮНДЭСНИЙ ШАГАЙН ХАРВААН ХААЛТЫН ТЭМЦЭЭН

Шагайн харвааны хаалтын тэмцээн 2017 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр  амжилттай зохион байгуулагдлаа.Тэмцээн:

  • Насанд хүрэгчдийн багийн цуваа
  • Насанд хүрэгчдийн хувийн цуваа харваа гэсэн төрлүүлээр зохион байгуулагдлаа.