АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ӨСВӨРИЙН САГСАН БӨМБӨГ

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, April 22, 2017 to Sunday, April 23, 2017

Аймгийн аварга шалгаруулах өсвөрийн сагсан бөмбөгийн тэмцээний удирдамжийг Дундговь сайдад байршууллаа.