БЯМБА ГАРАГИЙН АЛХАЛТ арга хэмжээ

Хүн амын бие бялдрын хөгжилт чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сарын аяны хүрээнд 04 сарын 22-ны өглөө 08:00-09:30 цагийн хооронд “БЯМБА ГАРАГИЙН АЛХАЛТ” –ын арга хэмжээг төрийн захиргааны албан хаагчдын дунд зохион байгууллаа. Алхалтанд 14 –н байгууллагын 300 орчим ажилтан албан хаагчид, сурагчид хамрагдлаа. Алхалтын арга хэмжээг АЗДТГ, БТСГ, Явган аялалын холбоо хамтран зохион байгуулсан. Мөн энэ сарын 29-ны өдөр “БЯМБА ГАРАГИЙН АЛХАЛТ” арга хэмжээнд Дархан-Уул аймгийн ЕБС-иуд,  СӨББ-ын багш нар хамрагдана.

ХҮН АМЫН БИЕ БЯЛДРЫН ТҮВШИН ТОГТООХ СОРИЛЫН АЯН (04 САРЫН 15 – 05 САРЫН 15) - НЫ ХҮРЭЭНД СОРИЛ АВАХ АРГАЧЛАЛ, ЗААВАРЧИЛГАА ӨГӨХ СУРГАЛТЫГ ӨНӨӨДӨР 04 САРЫН 13-НЫ 15:00-17:00 ЦАГЫН ХООРОНД ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХУРЛЫН ТАНХИМД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 ХАББХЧТТСорилын аяны арга хэмжээг нээж АЗДТГ-ын Ниймийн бодлогын хэлтсийн дарга Н.Цасчихэр, БТСГ-ын дарга Н.Батлав нар үг хэллээ. Мөн нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Гандигмаа аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Спортлог Дарханчууд” аймгийн дэд хөтөлбөрийг танилцуулсан бол Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газрын нийтийн биеийн тамирын арга зүйч н.Чибишмаа “Хөдөлгөөн Эрүүл мэнд” сэдвээр мэдээлэл өгсөн.

Клуб, секц, дугуйлангууд