Энэ долоо хоногийн тэмцээн

Энэ долоо хоногт буюу 10-11 өдрүүдэд БТСгазрын спорт зааланд Бүх сумдын ЗДТГазрын ажилтан албан хаагчдын дунд уламжлал болгон зохион байгуулагддаг волейбол, сагсан бөмбөг, олс таталтын тэмцээнүүд зохион байгуулагдаж байна.