Энэ долоо хоногийн тэмцээн

Энэ долоо хоногт буюу 10-11 өдрүүдэд БТСгазрын спорт зааланд Бүх сумдын ЗДТГазрын ажилтан албан хаагчдын дунд уламжлал болгон зохион байгуулагддаг волейбол, сагсан бөмбөг, олс таталтын тэмцээнүүд зохион байгуулагдаж байна.

Удахгүй болох үйл явдал

Товлогдсон үйл явдалгүй

Клуб, секц, дугуйлангууд