“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН БИЕИЙН ТАМИРЫН ХИЧЭЭЛИЙН АРГА ЗҮЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОГДОНО.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газраас “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн биеийн тамирын хичээлийн арга зүйг сайжруулах нь” сэдэвт сургалтыг  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Боловсролын хүрээлэнтэй хамтран 2018 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны IY давхрын хурлын танхимд зохион байгуулна. Сургалтад нийслэлийн тусгай 25, 29, 55, 63, 70, 116 дугаар сургуулиудын бага ангийн сургалтын менежер, эмчилгээний болон биеийн тамирын багш нар, Хан-Уул, Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй зэрэг дүүргийн Биеийн тамир, спортын байгууллагуудын биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдана. 

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн биеийн тамирын хичээлийн арга зүйг сайжруулах нь” сэдэвт сургалтын хөтөлбөр

Цаг

Хичээлийн сэдэв

Хичээл заах багшийн албан тушаал, нэр

09.00-09.30

Оролцогчдын бүртгэл сургалтын хөтөлбөрийг тараах

ЗГХА- БТСГазар

09.30-09.50

Сургалтын нээлт

БСШУСЯамны БТСБГазрын дарга С.Чинбат, ЗГХА-БТСГазрын дарга Ц.Шаравжамц, БХ-ийн захирал М.Итгэл болон албаны хүмүүс оролцоно.

09.50-10.30

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин

ЗГХА-БТСГазрын БТБХЗХэлтсийн дарга Г.Одбаатар, мэргэжилтэн Х.Бакытжан

10.30-11.00

Оюуны бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд эмчилгээний биеийн тамирын хичээлийг заах арга зүй  ганцаарчилсан /видео хичээл/

70 дугаар сургуулийн эмчилгээний багш

Л.Очгэрэл

11.00-11.20 Цайны завсарлага

11.30-12.00

Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд биеийн тамирын хичээлийг заах арга зүй /видео хичээл/

116 дугаар сургуулийн эмчилгээний биеийн тамирын багш Б.Халиун

 

12.30-13.00

Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд биеийн тамирын хичээлийг заах арга зүй /видео хичээл/

29 дүгээр сургуулийн биеийн тамирын багш Д.Ариунтуяа

 

13.00-14.00 Өдрийн хоол

14.00-14.30

Бага ангийн сурагчдад орон зайн баримжаа олгох, биеийн тамирын хичээлийн хэрэглэгдэхүүн”

70 дугаар сургуулийн эмчилгээний багш

Л.Очгэрэл

14.30-15.00

Оюуны бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд  эмчилгээний биеийн тамирын хичээлийг заах арга зүй ганцаарчилсан /видео хичээл/

55 дугаар сургуулийн эмчилгээний багш

Л.Отгонцэцэг

 

15.00-15.30

Тейп болон кенислобийн боолт

ЗГХА-БТСГазрын САУЭШАлбаны дарга, их эмч Ч.Насанбат

15.30-15.45 Цайны завсарлага

15.45-16.15

 

 

 Тейп болон кенислобийн боолт

ЗГХА-БТСГазрын САУЭШАлбаны их эмч Ш.Болормаа

16.15-16.35

Дүгнэлт, санал хүсэлт

16.10-16.30

Сургалтын хаалтын ажиллагаа

ЗГХА-БТСГазар