Статистикийн улсын үзлэг тооллогын 2-р Цахим хурал боллоо

Mongolian

Статистикийн улсын үзлэг тооллогын 2-р Цахим хурлыг  Үндэсний статистикийн хороо, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Биеийн тамир, спортын газар 21 аймаг, 9 дүүрэгтэй хийлээ. Цахим хурлаар ҮСХ-ны Даргын зөвлөлөөр батлагдсан тооллогын асуулгын маягт, зааврыг аймаг дүүргүүдэд албан ёсоор танилцуулж., тооллого явуулах үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй тайлбарллаа.