Журам

Журмын нэр Батлагдсан огноо
1 Спортын цол зэргийн журам, ангилал 2016.10.28
2 Даргын зөвлөлийн хурлын журам 2016.09.15
3  Иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам 2016.09.21
4  Баримт бичгийн эргэлт, түүнд тавигдах дотоодын хяналтыг зохион байгуулах журам 2016.09.21
5 Хамтлаг байгуулах дүрэм, болзол 2017.03.23
6 Хөдөлмөрийн дотоод журам 2016,09,08
7 Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн магадлан итгэмжлэл 2010.10.15
8 Спортын их наадам, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах санхүүэүүлэх журам 2009.02.18
9 Үндэсний шигшээ баг бүрдүүлэх, тамирчдыг сонгон шалгаруулах журам 2016.11.24
10 Олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд амжилттай оролцож медаль хүртсэн тамирчин, түүний дасгалжуулагчийг шагнаж урамжуулах журам 2014.02.28
11 Спортын төрөл, цол, зэргийн нэгдсэн ангилал тогтоох, цол, зэрэг олгох журам 2016.10.26
12 Спортын холбоодод улсын төсвийн хөрөнгөөр улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах эрх олгох шалгуур үзүүлэлт 2016.12.05